8 mei 2014

In België worden de schoolprestaties nog steeds erg sterk bepaald door de sociaaleconomische en migratieachtergrond van de leerlingen. Dat blijkt uit een analyse van het jongste Pisa-onderzoek over de wiskundige prestaties van leerlingen.

De Koning Boudewijnstichting gaf de onderzoeksgroep GERME de opdracht om de PISA-resultaten te analyseren. De resultaten van het onderzoek zijn nu bekendgemaakt.

GERME vergelijkt de resultaten van leerlingen met/en zonder een migratieachtergrond, en van Vlaamse en Franstalige jongeren. Tegelijk meet deze studie de effectiviteit en de gelijkheid van de onderwijssystemen in België.

Een ‘ZOOM’-bericht van de Koning Boudewijnstichting vat de resultaten samen, onder de titel: ‘Wat PISA ons leert. Naar kwaliteitsscholen voor iedereen? Feiten, cijfers en aanbevelingen over effectiviteit en (on)gelijkheid van het schoolsysteem in België’

Lees meer en download op de website van KBS