10 september 2020

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert met het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 juni 2020 een aantal wijzigingen door aan hun arbeidsmarktbeleid. De voorwaarde van internationale tewerkstellingsovereenkomst voor een gecombineerde vergunning of arbeidskaart wordt afgeschaft. Er zijn ook een wijzigingen aan de voorwaarden voor een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur. Het besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 8 juli 2020 en trad in werking op 18 juli 2020.

Voorwaarde internationale tewerkstellingsovereenkomst geschrapt

De voornaamste wijziging betreft de afschaffing van de voorwaarde van internationale tewerkstellingsovereenkomst voor de aanvraag van een gecombineerde vergunning of arbeidskaart wanneer er geen vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek geldt.

De afschaffing van deze voorwaarde betekent dat vreemdelingen van eender welke nationaliteit in aanmerking komen voor een gecombineerde vergunning of arbeidskaart volgens de algemene voorwaarden met een arbeidsmarktonderzoek. Het betreft een aanzienlijke verruiming, want vroeger kon dit enkel voor onderdanen van Algerije, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Noord-Macedonië, Marokko, Servië, Montenegro, Tunesië en Turkije. Wanneer een vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek geldt, was deze voorwaarde niet van toepassing.

  • Een overzicht van de algemene voorwaarden die gelden voor een gecombineerde vergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vind je hier.
  • Een overzicht van de algemene voorwaarden die gelden voor een arbeidskaart in het Brussels Hoofdstedelijk gewest vind je hier.

Wijzigingen voorwaarden gecombineerde vergunning onbepaalde duur

Daarnaast voert het besluit enkele wijzigingen door aan de voorwaarden voor een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  • hooggeschoolden worden niet langer uitgesloten
  • seizoenarbeiders worden uitgesloten
  • de werknemers opgesomd in art. 2 KB 9 juni 1999 (versie Brussels Hoofdstedelijk Gewest) worden uitgesloten: het gaat onder meer over bedienaars van erkende erediensten, journalisten, beroepssporters, schouwspelartiesten, ...
  • periodes van moederschapsrust worden meegerekend om te bepalen of aan de termijn voor een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur voldaan is.

De afschaffing van de algemene voorwaarde van internationale tewerkstellingsovereenkomst voor een gecombineerde vergunning of arbeidskaart betekent overigens niet dat deze overeenkomsten geen enkele rol meer spelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een onderdaan van een van de landen waarmee een dergelijke overeenkomst werd afgesloten komt immers sneller in aanmerking voor een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur.

  • De voorwaarden voor een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vind je hier