8 januari 2014

Als een ziekenhuis een OCMW-tussenkomst voor medische kosten vraagt, moet het de OCMW-beslissing aan de patiënt communiceren. Dat oordeelde de rechtbank van eerste aanleg van Brussel op 5 juni 2013.

Het ziekenhuis had namens een gehospitaliseerde patiënt met tuberculose een aanvraag voor dringende medische hulp bij het OCMW ingediend.

De weigeringsbeslissing van het OCMW kwam rechtstreeks toe bij het ziekenhuis en niet op het adres van de patiënt.
Het ziekenhuis had de patiënt niet geïnformeerd over deze weigeringsbeslissing en de gevolgen ervan. Het ziekenhuis beging een fout door de patiënt niet in te lichten over de beslissing, over de beroepsmogelijkheden en over eventuele rechtshulp.

Omdat er geen twijfel was over de behoeftigheid van de patiënt, ontnam het ziekenhuis de patiënt de mogelijkheid van een succesvol beroep tegen de weigeringsbeslissing van het OCMW.

Het ziekenhuis kan deze verpleegkosten niet afwenden op de patiënt.

Lees het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 11/1109261/A - 05-06-2013