Het integratiedecreet geeft het Kruispunt Migratie-Integratie de taak een strategisch planningskader te ontwerpen voor de integratiecentra. Met dat doel voerden we samen met de centra een omgevingsanalyse uit: in welke lokale en regionale context werken we?

In focusgroepen en interviews vroegen we onze stakeholders naar de trends, de ondersteuningsbehoeften, en de samenwerking met de integratiesector en andere externe relaties.

84