De aankomst van rondtrekkenden in een gemeente brengt veel vragen met zich mee. De brochure ‘Organisatie van het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners’ is een praktische gids voor lokale besturen om het onthaal in goede banen te leiden.

 

Een publicatie van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, in samenwerking met Kruispunt M-I en CMGV.

33