Om van bepaalde diensten op deze website gebruik te maken, moet je je registreren op ons extranet:

  • inschrijven voor een vorming
  • een publicatie bestellen
  • een juridische vraag stellen

De gegevens die je invult, komen in ons klantenbestand terecht. We houden deze gegevens bij om je optimaal te kunnen bedienen. We geven deze gegevens niet door aan derden. Conform de privacywetgeving heb je altijd het recht om deze gegevens in te kijken, te corrigeren of te laten verwijderen.

Op de website kan je je ook abonneren op onze elektronische nieuwsbrieven. Onze abonnees worden bijgehouden in een apart bestand. De e-mailadressen in dat bestand worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar de webmaster.