Publicaties

print
 • Migratiemaatschappij. 20 stemmen over samenleven in diversiteit

  België is een migratieland. Eén op vijf inwoners is van buitenlandse herkomst, in sommige steden bijna de helft. We gebruiken meer dan honderd talen.

  24.50
 • Geactualiseerde omgevingsanalyse 2013. Focus op lokale besturen

  Hoe krijgt integratiebeleid vorm bij lokale besturen die recent te maken kregen met nieuwe migratiestromen? Dat onderzocht het Kruispunt in 2013. De resultaten van het onderzoek bundelden we in dit nieuwe rapport.

 • Islamitisch begraven in Vlaanderen

  Meer en meer moslims wensen in Vlaanderen begraven te worden. Deze brochure gaat dieper in op de vraag van moslims en hoe een lokale overheid daarmee kan omgaan.

 • Kapstokken voor een lokaal integratiebeleid

  Inspiratie voor burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters: ideeën en praktische informatie voor wie beleid en dienstverlening wil afstemmen op de diversiteit bij de inwoners.  Inhoud: Inspirerende praktijken uit Vlaamse steden en gemeenten.  Hete hangijzers.  Ondersteuning, cijfers en subsidies.

 • Omgevingsanalyse 2010

  Het integratiedecreet geeft het Kruispunt Migratie-Integratie de taak een strategisch planningskader te ontwerpen voor de integratiecentra. Met dat doel voerden we samen met de centra een omgevingsanalyse uit: in welke lokale en regionale context werken we?

 • Sociale cohesie bevorderen met lokale subsidiereglementen: hoe doe je het doelgericht?

  Sociale cohesie is een belangrijke bekommernis voor veel steden en gemeenten. Vaak gebruiken ze subsidiereglementen om ontmoetingen te stimuleren. Een brochure voor lokale ambtenaren en mandatarissen.