Raad van State
229.005
Art. 39/81, vijfde lid Vw. – synthesememorie – samenvatting van middelen – letterlijke herhaling van middelen aangevuld met werkelijke repliek volstaat – cassatie