Raad van State
12.881
Gezinshereniging - wettelijk samenwonende partner van een Belg - art. 42, § 1, al. 2 Vw. - beoordeling bestaansmiddelen - bewijslast - DVZ moet bewijzen vragen - vermelding op bijlage 19ter niet voldoende - onontvankelijk