Raad van State
223.428
art. 9bis Vw. - documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde - buitengewone omstandigheid - identiteitsdocument - appreciatie op moment van de beslissing - cassatieberoep verworpen

De Dienst Vreemdelingenzaken moet de ontvankelijkheidsvoorwaarden van de 9bis-aanvraag, een identiteitsdocument hebben en de buitengewone omstandigheden aantonen, beoordelen op het moment van de beslissing en niet op het moment van de aanvraag.