Raad van State
253.942
BGV – art. 74/13 Vw. – samenhang met 9bis – verschillende beslissing - hoger belang van het kind – gezinsleven – gezondheidstoestand – motivering met betrekking tot grondrechten art. 74/13 in BGV – cassatie