Raad van State
233.201
Art. 9ter Vw. – ontvankelijk – ongegrond – BGV - inreisverbod – herhaald BGV – afgifte attest van immatriculatie – AI – impliciete intrekking eerste BGV – verwerping