Raad van State
245.427
BGV – derdelands student – beëindiging verblijf – art. 61, § 1, 1° Vw. – onvoldoende studievoortgang – hoorrecht - Audi alteram partem – geen pro-actieve houding vreemdeling – uitnodiging om gehoord te worden - cassatie