Raad van State
15.025
BGV – art. 74/13 Vw. – formele motiveringsplicht – art. 74/13 Vw. doet geen afbreuk aan verplichtingen die voortvloeien uit art. 2 en 3 Wet 29 juli 1991 – niet-toelaatbaar