Raad van State
149.807
Huwelijk met een Belg - verwerping door minister van verzoek tot herziening van aanvraag tot vestiging - negatief advies Commissie van Advies - annulatieberoep - geen samenwoonst - geen schijnhuwelijk - minimale relatie - geen minimale relatie - verwerping annulatieberoep

De bestreden beslissing is gebaseerd op een uitgebreid gemotiveerd advies van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen, dat het verzoek tot herziening ongegrond acht omwille van het feit dat tussen verzoeker en zijn echtgenote "nooit enige 'gezinscel' is ontstaan". De vestiging van een vreemdeling die gehuwd is met een Belgische onderdaan vereist wel degelijk een minimum aan relatie tussen de echtgenoten. Het doet hierbij niet terzake doet of de Procureur des Konings verzoekers huwelijk al dan niet als een schijnhuwelijk bestempelt.