Raad van State
155.694
Aanvraag tot vestiging - art. 40 Vreemdelingenwet - ouder van een Belgisch kind - vereiste van “ten laste” zijn - financiële voorwaarde

De bestreden beslissing stelt dat verzoekster niet kan beschouwd worden als zijnde ten laste van haar Belgische zoon, aangezien ze een Belgisch pensioen heeft.