Raad van State
160.153
Art. 9, lid 3 Vw - onontvankelijk - asielprocedure - buitengewone omstandigheden - tijdstip van beoordeling - wettig verblijf

Buitengewone omstandigheden worden beoordeeld, niet op het ogenblik van de aanvraag, maar wel op het ogenblik van de beslissing, op welk moment de verzoeker niet langer beschikte over een wettig verblijf. De beslissing van de Vaste Beroepscommissie maakte een einde aan het wettig verblijf van verzoeker, zelf al bleef hij in het bezit van een attest van immatriculatie in afwachting van de aflevering van een bijlage 13.