Raad van State
162.264
Afgewezen asielzoekers - annulatieprocedure bij de Raad van State hangende - BGV met vrijheidsberoving - procedure in UDN - moeilijk te herstellen ernstig nadeel - verlies actueel belang in annulatieprocedure - gedwongen tenuitvoerlegging van BGV zorgt niet voor verlies actueel belang

Anders dan de verzoekende partij voorhoudt heeft een gedwongen tenuitvoerlegging van een BGV niet als dusdanig tot gevolg dat de verzoekende partij haar belang bij het beroep tot nietigverklaring van de voornoemde beslissing van de CGVS zou verliezen.