Raad van State
164.684
Bevestigende beslissing tot weigering van verblijf - technische weigering - vraag om inlichtingen - aangetekend schrijven - gekozen woonplaats - teruggekeerde enveloppe - geen wit etiket - geen vereiste - verwerping beroep

Uit artikel 80 van het ministerieel besluit houdende de regeling van de Postdienst van 12 januari 1970 blijkt dat bij vruchteloze aanbieding aan huis van ingeschreven poststukken, hiervan bericht wordt achtergelaten. Uit dit ministerieel besluit blijkt geenszins de verplichting om een speciaal wit etiket op de envelop aan te brengen, noch de verplichting om "avis déposé le ..." te vermelden. De verzoekende partij toont niet aan op welke wijze de verzonden omslag niet zou voldoen aan de reglementen van de post.