Raad van State
165.109
Niet-inoverwegingname asielaanvraag - subsidiaire bescherming - geen nieuwe elementen -algemene toestand land van herkomst - concrete toestand verzoeker - geen nieuw element

Ook zonder de noodzaak van het bewijs van een "individuele" dreiging, kan de aanvrager niet louter verwijzen naar een algemene toestand doch moet hij enig verband met zijn concrete toestand aannemelijk kunnen maken. Derhalve maakt verzoeker niet aannemelijk dat haar aanvraag is gebaseerd op elementen die aanleiding kunnen geven tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.