Raad van State
165.253
Aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – onontvankelijk – geen buitengewone omstandigheden – minderjarige kinderen – onderbreking schooljaar – rapport auditeur - rechtspraak Raad van State verdeeld – deel van de rechtspraak in voordeel van de verzoekers - ernstig middel

Wanneer de rechtspraak van de Raad van State over een bepaald punt verdeeld is, kan de zaak niet behandeld worden in korte debatten. Aangezien een deel van de rechtspraak van de Raad aanvaard heeft dat een beslissing die ontkent dat de onderbreking van een schooljaar een buitengewone omstandigheid vormt , een schending is van artikel 9, lid 3 Vw., is het middel dat een dergelijke schending inroept, ernstig.