Raad van State
169.110
Gevangenschap - huwelijk met Belg - aanvraag tot vestiging - bevoegdheid gemeente - onbevoegd - verzoek tot herziening - onontvankelijk - uiterst dringende noodzakelijkheid - echtgenoot van een Belg - recht op verblijf - weigering verblijfsvergunning - verzoek tot herziening - aanvang termijn - schorsing