Raad van State
169.294
Vreemde student - aanvraag toelating tot verblijf - niet-erkende school - art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet - ongegrond - verzoek tot herziening - onontvankelijk - art. 64 8° Vreemdelingenwet - annulatie

Artikel 64, 8° Vreemdelingenwet voorziet in een verzoek tot herziening tegen "de beslissing waardoor de verblijfsvergunning geweigerd wordt aan een vreemdeling die in België wenst te studeren". Deze bepaling verwijst niet uitdrukkelijk naar artikel 58 e.v. Vreemdelingenwet, dat handelt over het verblijfsrecht van een student. De machtiging die gevraagd wordt om lessen te volgen in een instelling die niet georganiseerd, noch erkend, noch gesubsidieerd is door de overheid, is niet gebaseerd op dat artikel, maar de zeer algemene bepaling van artikel 9 Vreemdelingenwet. Artikel 64, 8° Vreemdelingenwet maakt echter geen enkel onderscheid naargelang de machtiging tot verblijf gevraagd wordt o.b.v. artikel 58 e.v. Vreemdelingenwet, dan wel o.b.v. artikel 9 Vreemdelingenwet.