Raad van State
173.959
Afgewezen asielzoeker - terugkeer naar Togo - internationale mensenrechtenrapporten - te algemene argumentatie - gebrekkige motivering - cassatie inzake weigering subsidiaire bescherming

De bestreden beslissing ontkent niet dat de verzoeker de Togolese nationaliteit heeft en geeft toe dat Togolese onderdanen die terugkeren naar hun land nadat hun asielaanvraag verworpen werd, een risico lopen om een onmenselijke een vernederende behandeling te ondergaan. De rechters konden dus niet, zonder de bepalingen aangehaald in het middel, weigeren de subsidiaire bescherming toe te kennen om de enkele reden dat de argumenten van verzoeker "van zeer algemene aard" zijn.