173.957
Gekoppelde asielaanvragen - weigering aanvraag echtgenoot - weigering andere aanvraag - gebrekkige motivering - cassatie

In haar beroep riep verzoekster de noodzaak in om de vervolgingen te onderzoeken die zij ten persoonlijke titel heeft geleden en bekritiseerde zij de beslissing van de Commissaris-generaal precies omdat deze beslissing zich enkel baseerde op de vluchtmotieven die het gevolg waren van het vluchtverhaal van haar echtgenoot. De bestreden beslissing komt niet tegemoet aan dit argument.