Raad van State
173.956
Tsjetsjeen uit Dagestan - Tsjetsjeense origine niet voldoende om status van vluchteling of subsidiaire bescherming te bekomen - cassatie verworpen

De Vaste Beroepscommissie heeft op basis van een feitelijke en autonome appreciatie vastgesteld dat de verzoeker geen reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van § 2 artikel 48/4 Vreemdelingenwet zodat zij heeft kunnen beslissen, zonder artikel 48/4 Vreemdelingenwet te schenden, om de status van subsidiaire bescherming niet toe te kennen.