Raad van State
178.960
Onderzoeksbevoegdheid RvV - rapport UNHCR - internet - algemeen bekend - niet algemeen bekend - cassatie

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan zelf geen onderzoeksmaatregelen bevelen en moet zich ofwel beperken tot de informatie aangeleverd door de partijen, ofwel de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen vernietigen zodat deze laatste het dossier opnieuw kan onderzoeken en rekening kan houden met nieuwe elementen. Hoewel de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zich zeker kan beroepen op algemeen bekende feiten, kan het zich niet beroepen op feitelijke elementen, waarvan het buiten de zitting kennis heeft genomen en die niet werden onderworpen aan een tegensprekelijk debat tussen partijen. Het arrest baseert zich op "recente publieke informatie" met referentie naar een internetsite. Hoewel deze informatie toegankelijk is voor iedereen die over een internetverbinding beschikt, kan deze informatie niet worden beschouwd als feiten die algemeen bekend zijn.