Raad van State
191.125
Weigering erkenning buitenlandse huwelijksakte door DVZ – weigering visum gezinshereniging - toetsing door RvV - rechtsmacht RvV – geen rechtsmacht – beroep voorzien bij rechtbank eerste aanleg – art. 27 Wetboek van Internationaal Privaatrecht – cassatieberoep – art. 144 en 145 Grondwet - beroep voorzien bij rechtbank eerste aanleg – geen rechtsmacht – geen schending van de wet - cassatieberoep verworpen