Raad van State
247.156
Verzoek om internationale bescherming – asiel – bewijswaarde medische stukken – compatibiliteit littekens met verklaringen verzoeker - vernietiging