Raad van State
241.625
BGV – ogenblik onderzoek art. 3 EVRM – EHRM 13 december 2016, Paposhvili t. België – BGV wijzigt rechtstoestand betrokken vreemdeling – beslissing tot verwijdering – toetsing bij nemen BGV – zorgvuldigheidsplicht - ongegrond – verwerping