Raad van State
235.596
Gezinshereniging – ouder van een Belgisch kind – inreisverbod – geen opheffing of schorsing inreisverbod – terugkeerrichtlijn – kind is geen Unieburger – GwH 26 september 2013, nr. 121/2013 – art. 40ter Vw. – recht op binnenkomst nodig voor recht op verblijf – gezinshereniging kan geweigerd worden wegens inreisverbod – gegrond - cassatie