Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
163.345
Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – voldoende bestaansmiddelen – herkomst van de bestaansmiddelen – herkomst bestaansmiddelen – eigen inkomsten verzoeker – GwH 26 september 2013, nr. 121/2013 – RvS 23 april 2015, nr. 230.955 – HvJ 16 juli 2015, C-218/14 – niet ten laste van sociale zekerheidsstelsel – letterlijke, analoge, Unierechtelijke en teleologische interpretatie van de term ‘beschikt’ – kennelijk onredelijk – vernietiging