Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
292.545
Kort verblijf – visum type C – Senegal – vasthouding aan de grens - art. 3 Vw. – SIS seining – geseind door Frankrijk – UDN – nooit in Europa geweest – identiteitsverwisseling – niet getracht alle nuttige elementen te verzamelen om met volledige kennis van zaken uitspraak te doen – MTHEN – huwelijksfeest zoon – schorsing – arrest uitvoerbaar bij voorraad