Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
276.973
Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – zelfstandige – eenmanszaak, geen vennootschap – nettoresultaten balans zijn de netto-inkomsten – incorrecte en onzorgvuldige feitenvinding - vernietiging