Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
264.781
Art. 9ter Vw. – ongegrond – toegankelijkheid medische zorg in Marokko – onzorgvuldig onderzoek naar financiële toegankelijkheid – gezag van gewijsde eerdere vernietigingsarresten – RAMED en EESB verzekeringssystemen – geen zekerheid – onzorgvuldigheid - vernietiging