Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
273.662
Gezinshereniging – kind van Belg – art. 43 Vw. – fraus omnia corrumpit – bewijslast bij DVZ – betwisting inhoud geboorteakte – laattijdige registratie geboorteakte toegestaan in Ghana – gedrag verzoekende partij – motiveringsplicht - vernietiging