Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
203.524
Asielzoekster – Afghanistan – onderzoeksplicht – voorgelegde bewijsstukken – contact opnemen met internationale organisaties waarvoor verzoekster heeft gewerkt – contactgegevens gekend - vernietiging