Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
274.961
Einde verblijf – bijlage 21 – gezinshereniging met Belgische echtgenote – art. 42quater, § 1, 4° Vw. – geen gezamenlijke vestiging – meer dan drie jaar gehuwd – minimum aan relatie vereist – reeds sinds 2018 geen gezinscel meer – appreciatiebevoegdheid - verwerping