Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
291.490
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Syrië – asielaanvraag vanuit gesloten centrum – art. 57/6/1 Vw. – videogehoor – gebruik MS Teams - art. 13 AVG – RvS 3 oktober 2022, nr. 254.655 – vertrouwelijkheidsbeginsel – betrouwbaarheid – passende geheimhouding – KB 11 juli 2003 – bijkomende maatregelen – confidentialiteit nageleefd - verwerping