Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
150.408
Dublin III – Roemenië - UDN – art. 39/82 Vw. – prima facie onderzoek – reeds blootgesteld aan slechte behandeling in Roemenië - ernstige problemen zijn met de toegang tot voedsel voor asielzoekers - MTHEN – schorsing