Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
239.439
Gezinshereniging – echtgenote van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen – voorgelegde documenten onvoldoende recent – meest recente aanslagbiljet waar Belgische referentiepersoon over kon beschikken – kennelijk onredelijk – aanzienlijk bedrag op spaarrekening – geen loutere momentopname - vernietiging