Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Doctoraatstudent – BGV – inreisverbod 8 jaar – openbare orde – detentie – risico op onderduiken - UDN – art. 47 EU-Handvest – effectief rechtmiddel – MTHEN – schorsing