Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
279.747
BGV – detentie - weigering om te huwen vernietigd door Familierechtbank – ABS in beroep tegen deze beslissing – UDN – ernstig middel – Omzendbrief 17 september 2013 – opschorting gedwongen tenuitvoering voorzien in omzendbrief – termijn 6 maanden om huwelijk te voltrekken – verlenging termijn door Familierechtbank – omzendbrief gepubliceerd in BS – geen verordenend karakter, maar erop vertrouwen dat deze wordt nageleefd – vertrouwensbeginsel – prima facie – MTHEN - schorsing