Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
263.382
Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – art. 8 EVRM – verwantschap met kind niet bewezen – feitelijke vormen van gezinsleven kunnen ook bescherming genieten – effectieve beleefde gezinsbanden – gebrek aan onderzoek – bezit van staat – art. 331nonies BW – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging