Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
275.025
Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – Armenië – onmogelijkheid zich naar Moskou te verplaatsen door oorlog tussen Rusland en Oekraïne – werking DHL stopgezet in Rusland – hoger belang van het kind – geen kennis cyrillisch schrift - tijdelijke terugkeer – verwerping