Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
216.455
Gezinshereniging – moeder van een Nederlands kind – EU-kind – behoeftigheid – ten laste zijn – geen regelmatige stortingen – omvang financiële steun – groot bedrag – schending materiële motiveringsplicht - vernietiging