Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
257.730
BGV – bijlage 13quinquies – medische en psychologische problemen – art. 74/13 Vw. – motiveringsplicht – wapengelijkheid – bestreden beslissing niet op afdoende wijze gemotiveerd - vernietiging