Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
154.025
BGV - bijlage 13quinquies - art. 74/13 Vw. - geen rekening gehouden met familieleven - beschikking - art. 39/79, § 3 Vw. - vernietiging