Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
273.737
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – medische problematiek – gevorderde leeftijd – noodzakelijke verplaatsingen – veiligheidssituatie – groter risico – persoonlijke omstandigheden – toekenning subsidiaire bescherming