Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
261.886
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – volgend verzoek – nieuwe elementen – family record van UNRWA – HvJ 10 juni 2021, nr. C-921/19, LH t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid – gebrek aan authenticatie van document kan niet tot onmiddellijke niet-ontvankelijkheid leiden – onderzoek of document een nieuwe bevinding of nieuw element vormt – geen inhoudelijke beoordeling gemaakt – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging